en
+421 917 290 357/ +421 918 492 576

pagebanner 150h webp


Čítať viac

Rady odborníkov

TREZOR - všeobecné pokyny

 • trezor je súčasťou komplexného zabezpečenia objektov, cenností, dokumentov, šperkov, zbraní a finančných hotovostí
 • pre úplné zabezpečenie uložených vecí je nutné trezory s hmotnosťou do 1000 kg ukotviť podľa pokynov výrobcu, stenové trezory je nutné zamurovať do steny podľa doporučeného predpisu výrobcu
 • pokiaľ umiestňujete stenový trezor do obvodovej steny, je potrebné myslieť na tepelno-izolačné schopnosti muriva, kondenzácii vlhkosti vo vnútri trezora zabránite napr. vložením cca 3 cm polystyrénovej dosky na zadnú časť trezora
 • nekotviť stenový trezor v blízkosti komínového vedenia
 • nutnosť ukotvenia nábytkových trezorov je pochopiteľná z dôvodu nízkej hmotnosti - trezor do 100 kg je možné odniesť resp. s hmotnosťou do 500 kg vyhodiť z okna
 • pri vlastnej montáži trezora zákazníkom je nutné zvoliť miesto a spôsob ukotvenia tak, aby boli splnené príslušné normy - napr. nie je vhodné kotviť trezor do pórobetónovej resp. sadrokartónovej steny ale zvolíme napr. betónovú podlahu
 • musíme taktiež dodržať technologické predpisy a postupy pri montáži a použiť kotviace prvky podľa certifikovaných metód inak je ohrozená bezpečnosť i platnosť certifikátu

Základné rady pri výbere typu trezora

Vždy treba zrovnať základné parametre výrobku s podobnými zrovnateľnými výrobkami a taktiež vlastné reálne potreby.

 • bezpečnosť (certifikát udáva bezpečnostnú triedu). Úložná čiastka, pre ktorú je trezor v konkrétnej triede určený, je len orientačná. Vždy záleží na konkrétnych podmienkach poisťovne a na zabezpečení miestnosti, v ktorej je trezor umiestnený (mreže na oknách, elektronické zabezpečenie, ostraha objektu a pod.). Preto si zvážte, aké hodnoty budete do trezoru ukladať a zistite si tiež presné podmienky vašej poisťovne.

  Orientačné limity poistných hodnôt uložených v trezore:
  Bezp. trieda             Orientačná úložná suma 
    "O"                        10 000 €
    "I"                         17 000 €
    "II"                        40 000 €
    "III"                     133 000 €
    "IV"                     200 000 €
    "V"                      500 000 € 


  Dokladom o zaradení trezoru do bezpečnostnej triedy je certifikát, vydaný autorizovanou osobou (skúšobným orgánom). Okrem toho majú certifikované trezory na vnútornej strane dverí štítok s informáciou o bezpečnostnej triede trezora.
   
 1. vnútorný objem použiteľný pre uloženie cenností
 2. typ zámku, výrobca - ich kvalita, možné kombinácie:
  • mechanický - otvára sa kľúčom FAB alebo certifikovaným bezpečnostným MAUER zámkom  
  • mechanický kombinačný - užívateľský kód sa zadáva pomocou nóniusu (otočné koliesko) 
  • elektronický - užívateľský kód sa zadáva z klávesnice

  U zámkov je potrebné taktiež zhodnotiť zabezpečenie núdzových stavov a možnosti zneužitia kľúčov.

 3. dizajn a farebné prevedenie
 4. cena, dodacia doba, servisné podmienky

Posúdenie trezora z hľadiska bezpečnosti

V princípe sú dva používané druhy certifikátov:

 • prehlásenie zhody s normami STN EN 1143–1, prípadne STN EN 14450 - základné a najčastejšie certifikáty
 • certifikát NBU (Národný bezpečnostný úrad) o zaradení do skupín „D,T,PT“ pre účely súvisiace so          zákonom 
  "D" - pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Dôverné"
  "T" - pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Tajné"
  "PT"- pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Prísne tajné"
   

Certifikát vydáva,  len akreditovaná firma alebo inštitúcia poverená NBU.  

Naše služby

services1 

Pálenie laserom

Ponúkame efektívne spracovanie oceľových plechov, hliníka a nereze, použitím najmodernejšieho, počítačom riadeného laserového stroja TruLaser 3030. Tento stroj sa vyznačuje svojou flexibilitou a maximálnou spoľahlivosťou.

services3 

Rady odborníkov

Prečítajte si aktuálne rady a pokyny, ktoré Vám pomôžu vybrať si ten správny trezor.

services2 

Servis a montáž

SAFEtronics poskytuje kvalitné a rýchle služby v oblasti trezorovej techniky. Poskytujeme dovoz, manipuláciu a vynášku trezorovej techniky, a takisto aj kotvenie nábytkových trezorov.