en
+421 917 290 357/ +421 918 492 576

pagebanner 150h webp


Čítať viac

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.safetronics.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť SAFETRONICS a.s., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 029 203, DIČ: 2020086970, IČ DPH: SK2020086970 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č.: 482/S. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.safetronics.sk v sekcii „Informácie o firme“.

Objednávanie a nákup tovaru, kúpna zmluva

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení objednávkového formulára a odoslaní objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením objednávky e-mailom alebo telefonicky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy.

Platobné podmienky

Prevádzkovateľ akceptuje nasledujúci spôsob platby:

platba v hotovosti pri osobnom odbere
platba v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru na dobierku
bezhotovostným prevodom na účet – na základe zálohovej faktúry ktorú vám zašleme po obdŕžaní objednávky. Pri výbere tejto možnosti budeme tovar expedovať po pripísaní platby na bankový účet.

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom, alebo osobne). Zásielky sú zmluvným prepravcom dodané obvykle v priebehu 48 hodín od jeho nakládky, ak je všetok požadovaný tovar na sklade.

Pri nákupe cez internet je doprava pri celkovej sume nad 360€ s DPH zdarma. (NEPLATÍ pre VÝPREDAJOVÝ SORTIMENT)

Cena prepravy zmluvným prepravcom sa najčastejšie pohybuje od 4€ do 50€ bez DPH v závislosti na hmotnosti a kilometroch.

V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru zákazník skontroluje ne poškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíše s pracovníkom zmluvnej prepravy Protokol o škode a pokiaľ uzná za vhodné, tovar nepreberie.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby tak urobil písomnou formou v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta prevádzkovateľa. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovar vyrobený na mieru.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla prevádzkovateľa: SAFETRONICS a.s., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Záručné a reklamačné podmienky

Záručné a reklamačné podmienky sa riadia Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom predložiť predávajúcemu písomnú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri objednávke údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Spoločnosť SAFETRONICS a.s. prehlasuje, že všetky získané osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a uchovávaním informácii o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že žiadne osobné údaje nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (meno, adresa dodania a telefónne číslo).

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na internetových stránkach v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Naše služby

services1 

Pálenie laserom

Ponúkame efektívne spracovanie oceľových plechov, hliníka a nereze, použitím najmodernejšieho, počítačom riadeného laserového stroja TruLaser 3030. Tento stroj sa vyznačuje svojou flexibilitou a maximálnou spoľahlivosťou.

services3 

Rady odborníkov

Prečítajte si aktuálne rady a pokyny, ktoré Vám pomôžu vybrať si ten správny trezor.

services2 

Servis a montáž

SAFEtronics poskytuje kvalitné a rýchle služby v oblasti trezorovej techniky. Poskytujeme dovoz, manipuláciu a vynášku trezorovej techniky, a takisto aj kotvenie nábytkových trezorov.